Aanmelding en mijn werkwijze

Aanmelding
U kunt het best, voordat u zich bij mij aanmeldt voor behandeling, bij mij telefonisch informeren of er plaats is in de praktijk.  Wanneer er plek is krijgt u een aanmeldformulier en een uitnodiging voor een intakegesprek toegestuurd.

Bij het eerste gesprek dient u mee te nemen:

- een kopie van een geldig identiteitsbewijs,

- een verwijsbrief van de huisarts voor de specialistische GGZ

- een kopie van uw verzekeringsgegevens

- het ingevulde aanmeldformulier

 

Intake
Een intake bestaat gemiddeld genomen uit 3 a 4 gesprekken. Hierin worden uw klachten, persoonlijkheid, hulpvraag en levensgeschiedenis onderzocht. Na deze gesprekken zal ik in een adviesgesprek met u bespreken of verder onderzoek nodig is of dat er al een diagnose kan worden gesteld. Als tijdens de intake blijkt dat een ander soort behandeling beter aansluit bij de problematiek dan stel ik dit voor en zo nodig help ik u met een doorverwijzing.
Wanneer uit de intake blijkt dat ik u kan helpen met uw  hulpvraag bespreken we de diagnose en de mogelijkheden voor therapie, het behandeladvies en het behandelplan.

 

Behandeling
Mijn werkwijze is gebaseerd op het psychodynamisch referentiekader. De psychoanalytische psychotherapie gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet zo zeer met actuele gebeurtenissen te maken hebben maar met hoe men is opgegroeid en wat men in zijn/haar leven heeft meegemaakt.
Voor de behandeling betekent dit concreet dat we hierbij in gesprekken stil gaan staan en samen proberen om uw problemen en gevoelens en steeds terugkerende patronen die u belemmeren in uw leven te begrijpen, zodat u deze kunt gaan veranderen in een richting die voor u meer wenselijk is.
De duur van de behandeling varieert van enkele maanden tot een jaar of langer. 
De afspraken vinden eenmaal per week, twee maal per week of eenmaal per twee weken plaats.
Voor de verwerking van ernstige gebeurtenissen pas ik soms E.M.D.R. toe. 
Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.