Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).  
De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt en ik alleen informatie aan derden verschaf indien u mij daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Klachten
Indien u klachten heeft over de behandeling kunt u deze het beste eerst met mij zelf bespreken. Zo mogelijk komen we er dan samen uit. Mocht dit niet mogelijk zijn, of komt u er niet uit met mij, dan kunt u terecht bij de N.V.P. (Nederlandse Vereniging van Psychotherapie), https://www.psychotherapie.nl/217055273/Klachtenregeling