Financiën 

 

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in de meeste gevallen vergoed.
Er wordt gedeclareerd volgens het systeem van Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Dat wil zeggen dat er een diagnose gesteld zal moeten worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Kijk voor meer informatie over het DBC systeem op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl .


Zorgverzekeraars brengen altijd het eigen risico in rekening. De hoogte hiervan is afhankelijk van de voorwaarden in uw polis. In 2020 is het standaard eigen risico 385 euro. Eventueel betaalt u daarnaast nog vrijwillig een eigen risico, tussen de 0 en 500 euro. Dat is afhankelijk van uw eigen keuze.
Het eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners. Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de Zorgtoeslag.

 

Contractvrije praktijk

Om zorgvuldig en met aandacht voor uw individuele situatie te kunnen werken heb ik besloten geen zorgovereenkomst met zorgverzekeraars af te sluiten.  De belangrijkste reden hiervan is dat de voorwaarden en beperkingen die zorgverzekeraars stellen, waaronder o.a. het stellen van een omzetplafond,  mijn dienstverlening ondermijnen.
Dit heeft tot gevolg dat ik rechtstreeks aan u zal declareren. U kunt dan vervolgens de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. De vergoeding van uw behandeling hangt af van de verzekeraar en het type polis waarvoor u gekozen heeft, het is van belang u hierover goed van te voren te informeren.
Het is aan te raden een schriftelijke bevestiging van de vergoeding aan uw verzekeraar te vragen voordat u in behandeling gaat. Ik zal u hierover informeren bij het starten van de behandeling.

 

Er bestaan de volgende mogelijkheden: 

1 Naturapolis
De zorgverzekeraar vergoedt slechts 60 tot 75 procent van de factuur die u van mij ontvangt. De rest is voor uw eigen rekening.

2 Restitutiepolis met een te laag maximumbedrag
Er zijn restitutiepolissen waarbij de maximum vergoeding lager ligt dan het NZa-tarief. Dit zijn geen echte restitutiepolissen. Het bedrag dat vergoed wordt staat meestal in de polissen vermeld.

3 Zuivere restitutiepolis (tot NZa-tarief)
Een restitutiepolis met dekking tot 100% van het NZa-tarief. De zorgverzekeraar betaalt de volledige nota.   
Op de website van www.ZorgvoorKwaliteit.nl  kunt u nadere informatie vinden welke polissen zuivere restitutiepolissen zijn. 

4 U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling  zelf te betalen. U bent dan verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit. De kosten zijn dan conform het NZA tarief per consult. Een consult duurt 45 minuten plus 15 minuten administratietijd.Helaas is het in Nederland wettelijk verplicht alle verzekerde zorg via de DBC’s te registreren. Deze gesprekken worden gedeclareerd onder OZP ( Overig Zorg Produkt).

Onverzekerde behandelingen
Sommige diagnoses worden niet meer door zorgverzekeraars vergoed zoals rouwproblematiek, relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Als dit aan de orde is zal ik dit in de intake met u bespreken. Deze gesprekken worden gedeclareerd onder OZP ( Overig Zorg Produkt).
U dient dan zelf de rekening te betalen.

 

Klachten over de vergoeding van uw zorgverzekering
Met deze klachten kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. 
U kunt daarnaast een melding doen bij www.clientenrechten.nl

 

Afmelden
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Dit kan telefonisch, per sms of per mail.
Voor afspraken die binnen 24 uur van te voren worden afgezegd of vergeten zijn ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Vanaf 2020 is dat 50 euro, deze factuur wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
Wanneer er sprake is van overmacht waardoor u niet op de afspraak kunt komen geldt deze regeling niet.