De kwaliteit wordt gewaarborgd door geregelde bij-en nascholing, door intervisie en supervisie. 

De praktijk is in het bezit van een kwaliteitsstatuut dat op aanvraag ter inzage is.